35 SUBJEKTEVE U PEZULLOHET PUNA NË QARKUN SHKODËR

Drejtoria e Përgjithshme e Inspektoriatit të Punës bashkë më përfaqësues të ministrisë së linjës dhe Drejtorinë e Inspektoriatit të Punës në Shkodër zhvilluan këtë të enjte një takim me temë “Menaxhimi i Substancave të Rrezikshme në Vendin e Punës ”. Irida Qosja, përgjegjëse e sektorit në Drejtorinë e Përgjithshme të Punës, tha se nga inspektimet në qarkun e Shkodrës për këtë vit për 35 subjekte është pezulluar puna për ti vendosur në masa të sigurta për të krijuar një vend pune të sigurtë për punëmarrësit.

Përmes këtij takimi synohej informimi, ndërgjegjësimi dhe këshillimi nga përfaqësuesit e inspektoriatit të punës përballë atyre të biznesit, një pjesë e së cilëve ishin të pranishëm në këtë takim.

Lexoni dhe kete

TË TJERA PAKO USHQIMORE NGA MYFTINIA SHKODËR

Myftinia Shkodër ka dhuruar disa pako ushqimore këtë të enjte për shoqatën e personave me …