Saturday , 16 January 2021

EKSPORTET DHE TRANZITIMI I PRODUKTEVE

Kontrolli i Lartë i Shtetit vlerëson se mungesa e stafit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit ka bërë që në disa pika doganore të bëhet kalimi në eksport apo tranzitim produktesh pa praninë e tyre, një kusht që e kërkon ligji për çështje të sigurisë. Në një raport të gjatë mbi aktivitetin e AKU në vitet 2017-2018 KLSH nënvizon se janë disa pika doganore nga ku janë kryer mijëra kalime të pakontrolluara.

“Në DRAKU(Drejtoria rajonale e AKU) /Kukës (PIK Morinë), nga inspektorët e AKU, në asnjë rast nuk janë kryer procedura eksporti. Nga të dhënat e kësaj Dogane, për periudhën Janar 2017 deri Gusht 2018 janë kryer rreth 4200 kalime ose praktika eksporti, pa miratimin e inspektoreve të AKU. E njëjta situatë, konstatohet në DRAKU/Shkodër (PIK Hani Hotit) ku nga të dhënat e Doganës, rezulton se janë kryer rreth 4000 kalime ( praktika eksporti) pa miratimin e inspektorëve të AKU. Gjithashtu e njëjta situatë, pa miratimin e inspektorëve të AKU, është edhe PIK/Porti Durrës” thuhet në raportin e KLSH. I njëjti nënvizon se përveç aspekteve dhe detyrimeve në fushën e sigurisë ushqimore, mos paraqitja e subjekteve pranë inspektorëve të AKU dhe kryerja e procedurave doganore pa kryer procedura Inspektorët e AKU, pra pa miratimin e tyre, ka sjellë edhe mungesën e të ardhurave.

Lidhur me këtë situatë KLSH ka rekomanduar tre masa ku së pari nga AKU në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë të miratohet dokumenti i kontrollit. Së dyti nga AKU të intensifikohet bashkëpunimi me Ministrinë e Bujqësisë për miratimin në lidhje me tarifën e certifikatës së eksportit drejt Kosovës dhe Maqedonisë. Së treti nga AKU të intensifikohet bashkëpunimi me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave për ndërprerjen e praktikës së kryerjes se procedurave të eksportit pa praninë e inspektorëve të AKU-s dhe miratimin e inspektorëve të AKU, e cila cënon aspekte dhe detyrimeve në fushën e sigurisë ushqimore.

Lexoni dhe kete

DËMTIMI I SHTYLLAVE NË PEDONALE NË SHKODËR

Dëmtimi i shtyllave nga persona të papërgjegjshëm vijon të jetë një problematikë serioze në Bashkinë …