Wednesday , 2 December 2020

HEKURUDHA NUK SHERBEN PER UDHETARE

Dikur një stacion i rëndësishem për udhëtaret, ndërsa sot ai është thuajse inegzistent.

Udhëtarë nuk ka më, ndërsa treni I udhëtarëve ka mbi tre javë që qëndron I stacionuar pa lëvizur. Stacioni hekurudhor I Shkodrës pret vetëm punonjësit e vet, ndërsa qytetarët shprehen se udhëtimet I bëjnë vetëm me mjete tjera transporti në drejtim të Tiarnës apo Durrësit..

Vagonët e trenit dhe gjëndja të japin përshtypjen se për hekurudhen Shqiptare koha ka ndaluar. Mungesa e investimeve dhe degradimi I hekurudhës ndër vite ka larguar udhëtarët nga frekuentimi I trenave. Aktualisht nga Shkodra në drejtim të Tiranës dhe Durrësit në hekurudhë lëvizin në të rradhë trenat e mallërave, ndërsa udhëtarët ka mbi pesë vite që nuk e shfrytëzojnë këtë mjet transporti.

Lexoni dhe kete

PRODHIMI I ENERGJISË SË PASTËR NË SHKODËR

Shkodra është e para në prodhimin e energjisë së pastër. Mesazhi është përcjellë me vendosjen …