KONTROLLET E KRYERA NGA AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural krahas vëmendjes për kontrollet e produkteve ushqimore, ka kushtuar kujdes të posaçëm edhe për inputet bujqësore, jo vetëm për zbatimin e planit paraprak të monitorimit, por duke e korrektuar këtë edhe me të dhëna dhe indicie të ardhura nga dëgjesat publike apo edhe shqetësime në media. Kështu, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka intensifikuar mbikëqyrjen përmes sensibilizimit të operatorëve, paralajmërimit apo edhe ndëshkimit të tyre për raste shkeljes, bllokimit të produkteve edhe nëpërmjet bashëkpunimit ndër-institucional për të maksimizuar efektin e veprimit ligjor.

Sipas njoftimit zyrtar nga AKU-ja, gjatë periudhës Tetor 2017 – Qershor 2018 janë kryer rreth 3.948 inspektime dhe ndaj subjekteve të gjetura me shkelje janë marrë masa administrative: 116 paralajmërime, 80 gjoba me vlerë 6 890 000 lekë, janë bllokuar 75.4 tonë produkte kësisoj (fara dhe plehra), si dhe 23 litra e 60 fidanë. Ndërkohë që në periudhën Janar – Shtator 2017 janë kryer 4769 kontrolle dhe ndaj subjekteve të gjetura me shkelje janë marrë masa administrative: 101 paralajmërime, 25 gjoba me vlerë 1 740 000 lekë si dhe janë bllokuar 23.5 tonë produkte kësisoj (fara dhe plehra). Gjykuar nga shifrat gjatë periudhës Tetor 2017 – Qershor 2018 janë realizuar rreth 800 kontrolle më pak, por dukshëm është rritur efektiviteti dhe cilesia e këtyre kontrolleve duke gjeneruar 1.5 herë më tepër paralajmërime, rreth 3 herë më tepër numër gjobash, rreth 4 herë më tepër vlerë gjobash dhe 50 tonë sasi produkti e bllokuar dhe asgjesuar më shumë sesa 9 mujori pararendës.

Me qëllim që rezultatet e kontrolleve të mbështeten me konkluzione shkencore në bashkëpunim me rrjetin e laboratorëve në varësi të MBZHR-së, është dyfishuar edhe numri i analizave të inputeve bujqësore. Kjo veprimtari përfshin zbatimin e një plani monitorimi të miratuar nga MBZHR-ja, të korrektuar sipas rastit me plane të veçanta, marrë shkas nga analizimi i të dhënave nga dëgjesat publike, apo problematikave të investiguara nga mediat.

Lexoni dhe kete

SHTYHET MBLEDHJA E KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR

Ardhja e kryeministrit Edi Rama në Shkodër dhe marshimi i Partisë Demokratike bëri që mbledhja …