Monday , 26 October 2020

MBLEDHJA E KESHILLIT SHOQEROHET ME DEBATE

Ne mbledhjen e keshillit Bashkiak Shkoder nga 7 pika te rendit te dites, jane miratuar vetem 4 prej tyre. Pikat e rendit t dites per tranferimin e ujesjellsave te ish njesive te qeverisjes vendore tek shoqeria e ujesjlles- kanalizime si dhe miratimi i marreveshjes se bashkise shkoder me fondin shqiptar te zhvillimit per hartimin e projekteve teknike ka shkaktuar debate ne mes keshilltareve te cilat akuzuar

 

Edhe akordimi i fondit per shperblim per ekipet dhe sportistet fitues ne veprimtarite kombetare nuk eshte miratuar

 

Per shkak te kundershtive dhe mosplotesimit te korumit nuk kane marre votat e duhura pikat per “Transferimin e ujesjellasve te ish njesive te qeverisjes vendore tek shoqeria ujesjelles kanalizime Shkoder, si dhe rregullorja e Keshillit Bashkiak ndersa eshte shtyre pika per miratimin e fondit shperblim per ekipet dhe sportistet fitues ne veprimtarite kombetare.

Lexoni dhe kete

VJERDHA: TË HËNËN RIKTHEHEM NË PUNË

Nga e hëna, Fuat Vjerdha do të kthehet në krye të Gjykatës së Apelit të …