Sunday , 8 December 2019

“MIRDITA, DJE, SOT DHE NESER”

Mirdita, dje, sot dhe neser ishte tema e një aktiviteti të organizuar në Rubik nga qendra për zhvillim dhe integrim, i cili kishte për qëllim promovimin e tradites dhe kultures të kësaj zone.Nxënësit e shkollave paraqiten Mirditen përmes vizitimeve të ndryshme, ndërsa gratë prezantuan punimet e tyre artizanele, duke tërhequr vemendjen e shumë të pranishmeve.

Aktiviteti u përmbyll me një veprimtari muzikore me pjesmarrjen e grupit “Urban Band”, ndërsa për punimet më të mira u shpërndanë edhe çmime.Ky organizimi erdhi në përmbyllje të nismes “Animimi i Zhvillimit Rural ne Komunitetet Lokale te Bashkise Mirdite” .

Lexoni dhe kete

3 DHJETOR, DITA BOTËRORE E PËRSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR

Në kuadër të ditës botërore të përsonave me aftësi të kufizuar u organizua një aktivitet …