NDOTJA NE GRYKEDERDHJEN E DRINIT DHE KUNE-VAIN

Situata e krijuar nga mbetjet në grykëderdhjen e drinit dhe në bregdetin e Kunës e Vainit në Lezhë është alarmante. Specialisti i mjedisit Gjergj Elezi thotë se qytetaret duhet të sensibilizohen që mos ti hedhin mbetjet në lumenj, ndërsa sipas tijë edhe pushteti vendor duhet të ndërmarrë studime për të eliminuar burimet e ndotjes.

Nën kryetari i Bashkisë Lezhë Ermal Paci thotë se do ndërmerret një aksion pastrimi në grykederdhjen e drinit dhe paralelisht po punohet për hartimin e një projekti për të ndaluar ndotjen e bregdetit nga lumi drin.

Grykederdhja e drinit në Lezhë është mbuluar nga mbetjet plastike, situatë e cila përsëritet sa herë ka shtim të nivelit të prurjeve të lumit.

Lexoni dhe kete

MBI 500 LINDJE NË MATERNITETIN E SHKODRËS NË PERIUDHËN E PANDEMISË

Që nga data 9 mars, kur është shënuar rasti i parë me Covid-19 në vend, …