Breaking News

PERFORMANCE NE TE ARDHURA DHE NE SHERBIMIN E TATIMPAGUESVE

Performanca e mirë e të ardhurave të realizuara për vitin 2018 e ka renditur Drejtorinë Rajonale Tatimore të Shkodrës si ‘Drejtorinë e muajit.’ Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, kjo drejtori ka arkëtuar neto në total rreth 5.4 miliardë lekë ose rreth 0.16% më shumë nga sa ishte planifikuar për vitin e kaluar.

Ndërsa, krahasuar me vitin 2017, kjo shifër përllogaritet rreth 9.08% më shumë gjatë vitit të kaluar. Kjo drejtori ka pasur performancë të mirë edhe sa i takon shërbimit të tatimpaguesve, pasi në 2018-ën janë asistuar ‘ballë për ballë’ rreth 18 748 tatimpagues. Ndërkohë, pozitiv është paraqitur edhe treguesi i regjistrimit të bizneseve të reja, shifër e cila sipas DPT-së u rrit me 19% krahasuar me vitin 2017.

Ruajtja e treguesve pozitivë, rritja e nivelit të përmbushjen vullnetare të tatimpaguesve, si dhe ofrimi i shërbimeve në një kohë sa më të shkurtër dhe me sa më pak kosto për individët dhe sipërmarrësit e këtij rajoni janë edhe disa nga objektivat kryesorë të këtij viti për DRT Shkodër.

Lexoni dhe kete

LEZHE, NIS MBJELLJA E 5 MIJE PEMEVE NE KODREN E KALASE

Fenomeni eroziv me rrëshqitje dherash e guresh është kthyer në shqetësim në kodren pranë kalasë …