PLAN ZHVILLIMI TE KOMUNITETIT ROM DHE EGJIPTIAN

Ne kuader te projektit “Fuqizimi Ekonomik dhe Social i Romeve dhe Egjiptianeve – nxitje per perfshirjen sociale” , Bashkia Shkoder organizoi nje takim per te prezantuar planin e zhvillimit te komunitetit rom dhe egjiptian ne Bashkine Shkoder. Takimi per projektin e financuar nga BE u zhvillua ne sallen e Keshillit Bashkiak Shkoder. E pranishme ishte edhe kryebashkiakja e Shkodres, Voltana Ademi qe tha se jemi perpjekur nepermjet nje plan zhvillimi per zgjidhjen e problematikave te ketij komuniteti.

Ky dokument synohet te dergohet per miratim ne mbledhjen e Keshillit Bashkiak Shkoder. Nderkohe, perpara kesaj faze, Bashkia Shkoder synon konsultimin e gjere te dokumentit me te gjithe aktoret e interesit publik dhe jo-publik, me qellim qe te sigurohet qe dokumenti i planit eshte i qarte dhe i plote dhe dokumenti te permbush pritshmerite dhe te adresoje nevojat reale te dy komuniteteve.

Lexoni dhe kete

DARDHA: SHKODRA PJESE E PROJEKTIT PER EKO-TURIZMIN

Me një fond prej 2.5 milione euro financuar nga Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal, Shkodra …