RIKUALIFIKIMI URBAN I BLLOKUT TË BANIMIT NË LAGJEN “NDOCEJ”

Me fonde nga të ardhurat e vetë Bashkisë së Shkodrës, po punohet tashmë edhe në rikualifikimin urban të blloqeve të banimit në lagjet e qytetit. Më së fundmi ka përfunduar rikualifikimi urban i bllokut të banimit në qendër të lagjes “Ndocej” të qytetit. Ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e banorëve të pallateve por edhe shtëpive private për të ndërhyrë në një zonë ku vëmendja ka munguar prej dhjetra vitesh.

Pas risistemimit të kanalizimeve të ujrave të zeza, është punuar për kanalizimet e kullimit të ujrave të shiut, asfaltimin e krejt sipërfaqes për të përfunduar me sinjalistikën.

Lexoni dhe kete

MYFTINIA SHKODËR NË NDIHMË TË SHOQATËS SË INVALIDËVE SHKODËR

Myftinia Shkodër vijon të jetë në ndihmë të shtresave në nevojë, veçanarisht në muajin e …