Tuesday , 22 October 2019

RIPARIMI I BANESAVE FALAS

Familjet në nevojë, banesat e të cilave janë në rrezik shembjeje, janë tejet të amortizuara, apo nuk plotësojnë kushtet minimale të jetesës do të përfitojnë fonde nga bashkitë. Kështu, një vendim i Këshilli të Ministrave u jep të drejtën bashkive të përfitojnë grante konkurruese për financimin e plotë ose të pjesshëm të projekteve që propozohen dhe zbatohen nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për përmirësimin e kushteve të objekteve dhe banesave ekzistuese.

Kësisoj, do të jenë tre kategori objektesh që do përfitojnë nga këto grante, të cilat parashikojnë së pari: përmirësimin e kushteve të banimit dhe jetesës, deri në ndërtim të ri, në banesat në rrezik shembjeje; së dyti, përmirësimin e kushteve të banimit në banesat e amortizuara, për familjet që në përbërje të tyre kanë persona me aftësi të kufizuar, me qëllim që përmirësimi të lehtësojë shkallën e përshtatshmërisë e të plotësimit të nevojave të veçanta të banimit për ta; dhe së treti rregullimin e banesave individuale ose strukturave, të cilat nuk klasifikohen si banesë, për familjet që nuk sigurojnë të ardhurat e nevojshme për ta kryer vetë përmirësimin.

Në Shkodër ekzitojnë disa banesa të cilat janë në rrezik shembje, në zona të ndryshme të qytetit.

Lexoni dhe kete

SEMINAR I RËNDËSISHËM NGA KOMPANIA “NIKO HAIR & COLOUR”

Kompania “Niko Hair & Colour”, distributor i dy kompanive më të mëdha “Nika Beauty Excellence …