“ROLI I PYJEVE NE MBROJTJEN DHE MENAXHIMIN E TOKES”

“Roli i pyjeve ne mbrojtjen dhe menaxhimin e tokes” ka qene tema e nje takimi te zhvilluar ne Shkoder, ku pjesmarres ishin eksperte te pyjeve dhe kullotave.

Janaç  Malaj, ekspert ne mbrojtjen e pyjeve tha se roli kryesor tashme i mbetet Bashkive per shkak edhe te detyrimeve qe u jane deleguar.

Ne 375 njesi te qeverisjes vendore jane ne total  450, 000 hektare kullota, dhe nepermjet ketij projekti synohet qe te forcohen mekanizmat per mbrojrjen e pyjeve nga shfrytezimi pa kriter.

Lexoni dhe kete

TROSHANI I LEZHES DESTINACION TURISTIK

Nga një zonë e panjohur, fshati Troshan në Lezhë po kthehet në një destinacion mjaft …