SHKOLLA “KOLIN GJOKA” KA HAPUR DYERT PER KURSE

Shkolla profesionale “Kolin Gjoka” në Lezhë ka hapur dyert edhe për zhvillimin e kurseve të ndryshme. Të premten u përmbyll me sukses kursi 3 mujor paketa bazë mbi dizajnin, ku u trajnuan 20 përsona mes tyre nxënës dhe mësues të shkolles,përfaqësues të bizneseve bashkëpunuese me shkollën, studentë dhe pedagogë të Universitetit të Shkodrës të profilit TIK. Në përfundim të këtij kursi përsonat pjesmarres u pajisen me çertifikata, ndërsa gjithçka është mundësuar falas falë projektit zvicerian aftesi për pune.

Shkolla profesionale “Kolin Gjoka” në Lezhë tashmë është kthyer në një isitucion gjithpërfshires për të qenë në shërbim të të rinjeve të rajonit të Lezhës, por edhe me gjere.

Lexoni dhe kete

NDEROHET DESHMORI I KOMBIT “KOL NDREC MIRDITA”

Mirdita kë nderuar Dëshmorin e Kombit, Kolë Ndrec Mirdita, i cili ra dëshmor në luften …