Breaking News

TAKSAT E SHTEPIVE ME MOSPERPUTHJE LIGJORE

Banesat do taksohen për metër katror sipas çmimit të referencës I përcaktuar nga Këshilli I Ministrave, tashmë ky propozim ka kaluar komisionet parlamentare dhe pritët ti paraqitet kuvendit kur edhe do miratohet paketa e re fiskale e 2018-es dhe Buxheti. Për lektorin e lëndës së Pasurive të Paluajtëshme në Universitetin e Shkodrës Peter Saraçi ky propozim ka mos përputhje ligjore, pasi nuk është Këshilli I Ministrave ai që përcakton cmimin e një banese por është tregu.

Saraçi shton se taksat e banesave kanë mungesë të sqarimeve me dokumenta përcjellës se cili do jetë efekti dhe si do shfrytëzohen këto taksa, apo edhe sic është taksa e ndikimit energjetik.

Nga ana tjetër shpronësimet dhe cmimet e referencave për taksim janë në mos përputhje të plotë sepse çmimi I shpronësimit është simbolik krahasuar me vlerën e tregon ndërsa vlerësimi I banësës qoft për një kredi bëhët sipas vlerës së tregut.

Sipas tij problemet janë edhe më të mëdha sa I përket procesit të legalizimit, pasi me këto veprime dhe mungesë përputhjesh ligjore do ketë problem të mëdha sociale dhe do ketë edhe kosto financiare të cilat rrjedhin nga vendimet e Gjykatës Ndërkombëtare.

Lexoni dhe kete

KORRUPSIONI NE SISTEMIN ARSIMOR NE VENDIN TONE

Niveli i lartë i korrupsionit në çdo aspekt të sistemit arsimor në Shqipëri dhe mungesa …