Wednesday , 27 June 2018

ZHVILLOHET TAKIMI I FUNDIT I PROGRAMIT TE BASHKEPUNIMIT NDERKUFITAR ADRIATIK

Me pjesëmarrjen e Presidentit të Parlamentit Evropian, Antonio Tajani, dhe kryesues i Rajonit Abruzzo, Luciano D’Alfonso, u zhvillua takimi i fundit i IPA Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Adriatik 2007-2013. Të pranishëm krahas rajoneve italiane ishin edhe delegacione nga të gjitha vendet e Ballkanit pjesëmarrëse në program, si të Republikës së Malit të Zi, Hercegovina-Neretva Rajoni (Bosnjë dhe Hercegovinë), Republika Srpska, si dhe Kryetarja i Këshillit të Qarkut Shkodër Greta Bardeli, pasi këshilli i Qarkut Shkodër është anëtar e komitetit drejtues të Eurorajonit Adriatik Jonian si dhe ka përfituar 4 projekte nga ky program dhe respektivisht Youth AdriNet, NEXT, AdriGov dhe 4 Pillars. Programi IPA Adriatik CBC, siç u shpjegua Paola Di Salvatore në prezantimin e tij të hapjes, “është mjeti më i rëndësishëm i Bashkëpunimit zonën e Adriatikut-Jonit Territorial, dhe me një buxhet prej rreth 244 milion euro ka financuar 104 projekte që përfshijnë 893 përfitues nga 8 territoret e pjesëmarrëse.

Me rëndësi të veçantë mund te konsiderohen 11 projektet e reja të financuara në vitin 2016 me thirrjen inovative duke synuar strategjinë EUSAIR, qe mbështetet fuqimisht nga Autoriteti Menaxhues si zbatimi i parë konkret i Planit të Veprimit Teknik të EUSAIR, i cili përfaqëson Strategjinë e miratuar nga Komisioni Evropian për zonën Adriatiko-Jon”. Falë kësaj përvoje tashmë është krijuar kulturën e dizajnit dhe përgjegjësisë dhe eshte forcuar vetëdija, se nuk ka më kufij dhe se ekziston një pune e  përbashkët me te cilën duhet të ndërtojmë të ardhmen tonë. Bashkëbiseduesit e këtij takimi arritën në përfundimin se, duhet punuar shume se bashku  për të ndërtuar një kulturë të prioriteteve për krijimin e një shtetësie të re evropiane. Gjatë konferencës Bardeli pati një takim me kryetarin e parlamentit Europian Antonio Tajani, politikan italian i Forza Italia, me të cilin shkëmbyen mendime jo vetëm për eksperiencat e organizimit dhe funksionimit të qarqeve shqiptare por dhe nevojën e aderimit  të tyre në programet evropiane për bashkëpunim territorial si një mundësi reale për të ngritur ekonominë dhe për të shpejtuar proçesin e integrimit në BE.

Lexoni dhe kete

DESHTON MBLEDHJA E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE VLLAZNISE

Ka dështuar mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Vllaznisë, e planifikuar për tu zhvilluar këtë …