Friday , 3 February 2023

8.700 DEKLARATA PER TE ARDHURAT MBI 2 MLN LEKE

Është rritur me 5% numri i qytetarëve që përfitojnë të ardhura mbi 2 milionë lekë në vit. Afati i dorëzimit të deklaratave vjetore të të ardhurave ishte data 30 prill. Në mbyllje të këtij afati, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njoftoi se në total për 2018-ën janë dorëzuar 8700 deklarata për të ardhurat mbi 2 milionë lekë në vit. Administrata Tatimore thotë se numri i deklaruesve ka sjellë rritje të të ardhurave. Në total për 2018-ën, për këta tatimpagues janë arkëtuar 275 milionë lekë në buxhet.

“Rreth 8,700 individë dorëzuan në fund të muajit prill Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA), një detyrim vjetor që në Republikën e Shqipërisë e kanë si rezidentët, ashtu edhe jo rezidentët, të cilët realizojnë të ardhura në shumën mbi 2 milionë lekë. Kjo shifër është rreth 5% më e lartë se numri i deklaruesve të vitit paraardhës. Për vitin 2017, vlera e paguar nga individët, të cilët bënë deklarimin e të ardhurave vjetore u rrit me 118%, krahasuar me pagesat e kryera për vitin 2016. Thënë ndryshe, pagesa totale e derdhur nga këta individë në buxhetin e shtetit është në vlerën e rreth 275 milionë lekëve”, thuhet në njoftimin e Drejtorisë së Përgjithshme Tatimore. Administrata Tatimore shpjegoi se rritja e numrit të deklaruesve erdhi për shkak të rritjes së shkallës së ndërgjegjësimit dhe interesimit të qytetarëve.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije se individët, të cilët konstatojnë se kanë bërë gabime në deklaratën e dorëzuar në datë 30 prill, kanë të drejtë të korrigjojnë deklaratën e tyre dy herë brenda një periudhe tremujore. Kur nga Tatimet konstatohet se deklarata është paguar gabim, qytetari mund ta korrigjojë atë dhe ta dorëzojë brenda 3 muajve nga dorëzimi i deklaratës së parë. Qytetari ka të drejtë të korrigjojë deklaratën pa penalizim deri në 2 herë. Nga ana tjetër, në rast se konstatohen sërish gabimi nga Administrate Tatimore, pas deklarimit të dytë, atëherë qytetari do të gjobitet sa 0,06 për qind e shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë kur pagesa nuk është kryer. Në rast se deklarata e të ardhurave nuk dorëzohet në kohë, qytetarët gjobiten me 10 mijë lekë.

 

Lexoni dhe kete

11,493 BIZNESE TE VOGLA KALUAN NE TVSH, PA KOSTO

Administrata tatimore njofton se kalimi i biznesit të vogël në skemën e TVSH-së është një …