Thursday , 23 February 2023

BASHKIA LEZHE, NJE MUAJ KOHE ME SHUME PER TE SHLYER DETYRIMET

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore ne bashkine e Lezhes ka shtyre deri ne fund te muajit Maj afatin e pagesave per kestin e pare te detyrimeve tatimore qe bizneset dhe personat fizik dhe juridik kane ndaj kesaj njesie vendore. Shtyrja e afatit per pagesat e ketyre detyrimeve ka ardhur pas vonesave ne miratimin e paketes fiskale te bashkise lezhe per vitin 2016, qe sipas drejtorit Arben Ndoji i hap rruge aplikimit te taksave dhe tarifave te reja me ulje ne masen 30%.
Dosjet e njesive administrative jane grumbulluar ne zyren e Tatimeve dhe sipas drejtorit Ndoji ato po perpunohen nga sistemi qe ka te implementuar bashkia e Lezhes, e kjo do te sjelle ndjekje ne vazhdimsi per uljen e detyrimeve te prapambetura qe subjektet apo individet kane ndaj bashkise.
Taksa e nderteses, e ndikimit ne infrastrukture dhe taksa e tokes jane edhe 3 kategorite kryesore qe ne fakt kane pesuar edhe ulje sipas programit te prezantuar per qytetaret nga kreu i bashkise.

Lexoni dhe kete

11,493 BIZNESE TE VOGLA KALUAN NE TVSH, PA KOSTO

Administrata tatimore njofton se kalimi i biznesit të vogël në skemën e TVSH-së është një …