Friday , 3 February 2023

DOREZIMI I DEKLARATES SE TVSH-se

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, njofton tatimpaguesit me qarkullim 2-5 milionë lekë, se data 15 tetor është afati i fundit për të plotësuar dhe dorëzuar deklaratën e thjeshtuar të TVSH-së, për periudhat korrik, gusht dhe shtator 2018. Deklarata mujore e thjeshtuar e TVSH-së, dorëzohet në mënyrë elektronike, nëpërmjet sistemit e-Filing.

Administrata Tatimore është e gatshme t’ju asistojë gjatë këtij procesi. Për këtë qëllim, ju fton të vizitoni “Këndin e Asistencës” i dedikuar për biznesin e vogël, pranë të gjitha Drejtorive Rajonale Tatimore. Pranë këtyre këndeve ju mund të merrni të gjithë asistencën e nevojshme, në mënyrë që të përmbushni me korrektësi detyrimet ligjore.

Lexoni dhe kete

PERFSHIRJA NE SKEMEN E TVSH-se E 11.340 BIZNESEVE TE VOGLA

11 mijë e 340 biznese të vogla janë përfshirë në skemën e TVSH ndërsa afati …