Tuesday , 26 October 2021

GJYQTARËT QË KANË KANDIDUAR PËR NË KLGJ

Gjykata e Lartë ka publikuar listën e gjyqtarëve, që kanë kandiduar për t’u bërë anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Gjykata e Lartë njofton se kanë kandiduar për në KLGJ 6 gjyqtarë, ndërsa brenda shtatë ditëve do të kryhen verifikimet e tyre dhe do të shpallen kandidaturat.

Në njoftimin e plotë të Gjykatës së Lartë thuhet:

Pas përfundimit të afatit për paraqitjen e shprehjes së interesit për kandidatë në Këshillin e Lartë Gjyqësor, shpallur nga Gjykata e Lartë, më datë 22.07.2021, bazuar në ligjin 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, deri më datë 03.09.2021, kanë shprehur interes dhe kanë dorëzuar dokumentacionin e kërkuar gjyqtarët:

-Asim Vokshi nga Gjykata e Lartë
-Klodian Kurushi nga Gjykata e Lartë
-Vojsava Osmanaj nga Gjykata e Apelit Shkodër
-Ridvan Hado nga Gjykata e Apelit Tiranë

-Manjola Xhaxho nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
-Irena Plaku nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Administrata e Gjykatës së Lartë, brenda 7 ditëve nga data e mbylljes së afatit për dorëzimin e kërkesës dhe dokumentacionit përkatës, do të kryej verifikimin e kushteve ligjore të kandidatëve dhe shpalljen e kandidaturave në faqen zyrtare të kësaj gjykate.

Lexoni dhe kete

150-VJETORI I LINDJES SE FISHTES, SHTEPIA E POETIT E KYÇUR

150-vjetori i lindjes së At Gjergj Fishtës, e gjeti të mbyllur shtëpinë ku ka jetuar …