Thursday , 23 February 2023

SHKODER, GJOBA PER 3 000 BIZNESE

3000 subjekte jane gjobitur ne Shkoder per mos deklarim te punonjesve afatet kohore te percaktuara. Drejtori i vleresimit Adnan Bajrami tha se cdo deklarim i gabuar eshte gjobitur me 10 mije leke te reja ndersa nuk ka patur paralajmerime.

Bajrami po ashtu ben me dije bizneset se kane nje mundesi reale per faljen e ketyre gjobave, dhe kjo behet nepermjet apelimit.

Afati kohor i apelimeve nga ana e bizneseve eshte 3 dite pasi marrin vleresimin e gjobes nga ana e drejtorise se tatimeve.

Lexoni dhe kete

11,493 BIZNESE TE VOGLA KALUAN NE TVSH, PA KOSTO

Administrata tatimore njofton se kalimi i biznesit të vogël në skemën e TVSH-së është një …